Đội ngũ luật sư

Luật Gia Nguyễn Xuân Khánh
Luật Gia Nguyễn Xuân Khánh
khanhnx@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Công pháp và tư pháp quốc tế
  • Luật biển
  • Nhập cảnh và di trú quốc tế
  • Bảo hộ công dân và pháp nhân
  • Hành chính công và tố tụng hành chín

Thông tin luật sư

Với cương vị là thành viên sáng lập kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Luật AMP Legal, Luật gia Nguyễn Xuân Khánh có hơn 15 kinh nghiệm và là Chuyên gia tư vấn cao cấp về lĩnh vực công pháp và tư pháp quốc tế, luật biển; hợp pháp hoá và chứng nhận lãnh sự; pháp luật về xuất nhập cảnh, di trú quốc tế; các lĩnh vực về bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; pháp luật về hành chính công, tố tụng hành chính.

Từng công tác tại: Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Cục Lãnh sự, Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao. Ngoài kiến thức về pháp lý, với sự am hiểu về truyền thông, báo chí đặc biệt là tư vấn về phòng ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông ở nhiều cấp độ, Luật gia Nguyễn Xuân Khánh hiện đang đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ Truyền hình NDTV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông và Thông tin Đối ngoại Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Schoolintra Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Văn phòng Công chứng Lê Hoà, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đấu giá số 1 Hà Nội.