Đội ngũ luật sư

Luật Sư Nguyễn Thị Mai Quyên
Luật Sư Nguyễn Thị Mai Quyên
quyenntm@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Quản trị nội bộ doanh nghiệp
  • Cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản
  • Đầu tư, chuyển nhượng, mua bán bất động sản
  • Cổ phần, phần góp vốn, xử lý tranh chấp doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A

Thông tin luật sư

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và truyền thông, trong đó có 10 năm hoạt động với vai trò Luật sư kiêm Nhà báo, Luật sư Nguyễn Thị Mai Quyên từng tunghiệp tại Trường đại học Canberra, Australia (2007) và có nhiều năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, Dự án quốc tế, Công ty Tài chính và Tập đoàn xây dựng bất động sản với vị trí trợ lý HĐQT, trưởng phòng pháp chế.

Luật sư Quyên là chuyên gia tư vấn pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nội bộ doanh nghiệp; cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay và xử lý tài sản bảo đảm; tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A; đầu tư, mua bán, chuyển nhượng Dự án bất động sản, cổ phần, phần vốn góp, xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Luật sư Quyên còn thực hiện các chương trình tọa đàm, phóng sự chuyên sâu về thực tiễn áp dụng pháp luật, góp ý cho các Dự luật đệ trình lên cơ quan NN có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp.

Với vai trò là Luật sư thành viên đồng sáng lập AMP Legal, mục tiêu của Luật sư Quyên là mang đến cho Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn và quản trị rủi ro pháp lý từng ngày và trong từng hoạt động của Doanh nghiệp.