Đội ngũ luật sư

Luật Sư Đỗ Anh Tâm
Luật Sư Đỗ Anh Tâm
tamda@amplegal.com.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Phát hành/mua bán trái phiếu
  • Cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, xử lý tài
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Giao dịch M&A
  • Đại lý phân phối bảo hiểm độc quyền

Thông tin luật sư

Tốt nghiệp cử nhân Ngân hàng và Tài chính của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (1993) và cử nhân Đại học Luật Hà Nội (2002), Luật sư Đỗ Anh Tâm đã có có 24 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, là chuyên gia tư vấn pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay và tố tụng cho các ngân hàng thương mại. Luật sự Đỗ Anh Tâm đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài Chinfon Commercial Bank tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế.

Với mối quan hệ sâu rộng với các ngân hàng thương mại lớn, các Doanh nghiệp Việt Nam cũng như các ngân hàng quốc tế lớn và các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, luật sư Tâm đã tư vấn và hỗ trợ thành công cho Khách hàng trong nhiều giao dịch lớn, phức hợp về cho vay hợp vốn, phát hành/mua bán trái phiếu trong nước và quốc tế, giao dịch M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp, bán cổ phần chiến lược, đại lý phân phối bảo hiểm độc quyền.