Đội ngũ luật sư

Luật Sư Bùi Quang Thạch
Luật Sư Bùi Quang Thạch
thachbq@amplegal.vn
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực
  • Hình sự
  • Dân sự
  • Hôn nhân gia đình

Thông tin luật sư

Trước khi trở thành Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Luật sư Bùi Quang Thạch từng có thời gian học tập tại Liên bang Nga. Với kiến thức và sự am hiểu pháp luật sâu sắc, sau khi về nước Luật sư Bùi Quang Thạch công tác tại Viện kiểm sát quân sự các cấp. Từ năm 1998, công tác tại Viện kiểm sát Quân sự Trung ương. Từ năm 2001 là Kiểm sát viên cao cấp tại Viện kiểm sát nhân dân Tối cao sau này được giữ các chức vụ Trưởng phòng Phúc Thẩm, Trưởng Phòng giải quyết đơn thư Khiếu nại, Tố cáo thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.