Tranh tụng và giải quyết tranh chấp
Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Đội ngũ Luật Sư đến từ AMP LEGAL có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, bất động sản, đất đai, xây dựng, lao động, hợp đồng và các vấn đề dân sự. Công ty Luật AMP Tư Vấn Miễn Phí, đồng thời cung cấp Dịch vụ Tranh Tụng & Giải Quyết Tranh Chấp đầy đủ bao gồm:

  • Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích cho Khách hàng cá nhân/tổ chức
  • Tư vấn giải quyết các yêu cầu dân sự và thủ tục thi hành án dân sự
  • Tư vấn tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động
  • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

AMP LEGAL không chỉ Tư Vấn, Chúng tôi "Đồng Hành" cùng khách hàng trong các vụ việc Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp dựa trên nền tảng là sự am hiểu về nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, khách hàng cá nhân.

AMP LEGAL luôn Đồng hành và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong mọi vấn đề liên quan tới pháp luật!

LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN