Tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A và cổ phần hóa
Tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A và cổ phần hóa

Khi doanh nghiệp gặp phải các vấn đề về tài chính, về hoạt động kinh doanh và vận hành Doanh nghiệp Tái cấu trúc Doanh nghiệp là tập hợp các giải pháp sẽ mang lại cho các doanh nghiệp một định hướng phát triển mới cũng như nguồn vốn dồi dào để phát triển hoạt động kinh doanh, sản xuất.

 

Tuy nhiên, thực tế việc Sáp Nhập Doanh Nghiệp trong các Thương Vụ M&A (Mergers & Acquisitions) không hề đơn giản, ngay cả với bộ phận pháp chế của công ty. AMP LEGAL hiểu rõ các khó khăn về tài chính, vận hành của doanh nghiệp, từ đó Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp nhất bao gồm:

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu, cổ đông, nhà đầu tư chiến lược cho thương vụ M&A
  • Tư vấn lập Báo cáo thẩm định pháp lý và Thẩm định tài chính của Doanh nghiệp M&A
  • Tư vấn các phương thức M&A phù hợp với loại hình Doanh nghiệp và Dự án
  • Tư vấn, hỗ trợ định giá Doanh nghiệp M&A
  • Tư vấn và tham gia đàm phán Thỏa thuận và Hợp đồng M&A
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp sau thương vụ M&A
  • Đại diện pháp lý cho bên bán, bên mua hoặc bên cho thuê và tư vấn tài chính.

Với đa số trường hợp, các Thương vụ M&A thường gặp khó khăn trong việc định giá doanh nghiệp và phương án sáp nhập, khó tìm ra tiếng nói chung giữa các bên, dẫn tới tỉ lệ thành công không cao. Nhưng với những Tư vấn chuyên sâu về cả vấn đề định giá, phương án triển khai và thủ tục pháp lý đến từ Dịch vụ Tư Vấn Sáp Nhập M&A, Sang Nhượng Cửa Hàng của AMP LEGAL, khách hàng doanh nghiệp có thể yên tâm hơn về những quyết định và được pháp luật bảo vệ nếu như có tranh chấp xảy ra.

LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN