Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức đơn giản sơ sài để lại nhiều hệ quả trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững, làm giảm hiệu quả kinh doanh, thậm chí có thể dẫn đến các tranh chấp nội bộ giữa các thành viên góp vốn/cổ đông và người quản lý công ty đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ. 

AMP LEGAL với phương châm Đồng Hành cùng doanh nghiệp, cùng đội ngũ Tư vấn, Luật sư đang vị trí quản lý cấp cao tại các công ty, tập đoàn lớn, sẵn sàng đưa ra những tư vấn phù hợp, có tính thực tiễn cao, phù hợp với mục tiêu chiến lược điều hành quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Xây dựng Thỏa thuận cổ đông, Điều lệ Doanh nghiệp, Quy chế quản trị và điều hành của
  • Tư vấn phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp lý về quản trị doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp lý về lao động, tiền lương, bảo hiểm và thuế

Bên cạnh đó, việc thiếu kiến thức pháp lý trong khâu quản trị cũng sẽ gây ra không ít vấn đề, như quản lý lao động, lương, bảo hiểm và thuế. Các vấn đề tưởng chừng là nhỏ này sẽ gây ra nhiều phiền toái trong quá trình phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể hỗ trợ Doanh nghiệp. Bảng câu hỏi sẽ đưa ra phù hợp với tổ chức của Khách hàng, tạo ra giá trị cho Ban Lãnh đạo và Doanh nghiệp. Với dịch vụ Tư vấn Cơ cấu tổ chức và Quản trị Doanh nghiệp do AMP LEGAL cung cấp, mọi thành viên trong Ban Lãnh đạo sẽ có thêm công cụ quản lý hữu hiệu mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông và nâng cao vị thế của Doanh nghiệp.

LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC
BÀI VIẾT LIÊN QUAN